Gwreiddiau 5ed-19eg ganrif  O’r 20fed ganrif ymlaen

 Y Gymraeg ag y Lydaweg

Gefeillio

Y trefi sydd
wedi gefeillio

Y Gymraeg- Llydaweg

Diwylliant

Cysylltiadau

Lluniau

 

 

 

Mae gan y Llydaweg a’r Gymraeg wreiddiau cyffredin ond maent wedi esblygu dros y canrifoedd. Mae’r ddwy iaith yn ieithoedd Celtaidd.  Mae ymosodiadau, gorthrwm ac agosatrwydd at ieithoedd eraill wedi achosi iddynt newid.  Gellir rhannu esblygiad yr ieithoedd i’r cyfnodau canlynol:  

Y tarddiad Celtaidd
Hen-Lydaweg a Hen Gymraeg: o’r 5ed ganrif
Llydaweg Canol a Chymraeg Canol: o’r 11eg ganrif
Llydaweg a Chymraeg modern: o ddiwedd y 16eg ganrif

Llydaweg a Chymraeg cyfoes: ers yr 20fed ganrif

Mae’n wyrthiol fod y Gymraeg a’r Lydaweg wedi goresgyn.  Ni allwn adael iddynt farw!

Mae’r Gymraeg a’r Llydaweg yn ieithoedd hollol wahanol ond mae peth tebygrwydd yn y gramadeg a’r geirfa.

 

Rhai esiamplau:  

Cymraeg

Llydaweg

Dw i’n darllen y llyfr.

Me zo o lenn ul levr.

Pwy sy’n canu ?

Piv zo o kanañ ?


Rhai geirfa:

Diwrnodau'r wythnos

Cymraeg

Llydaweg

 

 

Llun

Lun

Mawrth

Meurzh

Mercher

Merc’her

Iau

Yaou

Gwener

Gwener

Sadwrn

Sadorn

Sul

Sul


Y rhifau:

 

Cymraeg

Llydaweg

 

 

 

1

Un

Unan

2

Dau

Daou

3

Tri

Tri

4

Pedwar

Pevar

5

Pump

Pemp

6

Chwech

C’hwec’h

7

Saith

Seizh

8

Wyth

Eizh

9

Naw

Nav

10

Deg

Dek 

Y lliwiau:

Cymraeg

Llydaweg

 

 

Gwyn Gwenn
Du Du
Glas Glas
Glas Glas
Melyn Melen
 

                                      Cymraeg                      Brezhoneg                     English                       Français