Croeso   

 

Gefeillio

Y trefi sydd
wedi gefeillio

Y Gymraeg- Llydaweg

Diwylliant

Cysylltiadau

Lluniau

 

I wefan Cymdeithas Gefeillio Llandysul a’r Fro-Plogoneg

Pethau newydd:

 

   Yn y wefan cewch wybodaeth am y Gymdeithas Gefeillio ( ei dechreuad, yr hyn mae wedi ei gyflawni a.y.b.) , gwybodaeth am y ddwy dref a gwybodaeth am y Gymraeg a’r Llydaweg a’u diwylliannau.  

Diolchiadau:

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu i greu y wefan naill ai gyda’r strwythur neu’r cynnwys a diolch yn arbennig i’r rhai a rhoddodd o’u hamser i siarad gyda mi am ieithoedd, hanes, arferion a diwylliannau Cymru a Llydaw.  Diolch hefyd i’r rhai sydd wedi sicrhau fod y wefan yn amlieithog drwy helpu gyda’r gwaith mawr o gyfieithu.

Diolchiadau arbennig i Jaklin a Yann-Ber a gyflwynodd yr holl wybodaeth am Lydaw a’r Llydaweg i mi ac i Wenna a Huw a ddysgodd gymaint i mi am Gymru ac a chyflwynodd fi i’r holl bobl a oedd yn gallu rhoi cymorth i mi.

Diolch hefyd i Yannig sy'n gweithio yn Ti Ar Vro Kemper a gyfieithodd y wefan hon i'r Lydaweg.

Taith hwylus drwy'r wefan!

Crewyd y wefan gan Katell Pennaneac’h pan dreuliodd deng mis yn Llandysul o dan gynllun EVS (European Voluntary Service) rhwng Medi 2003 a Gorffennhaf 2004. Trefnwyd  hyn gan Pwyllgor Gefeillio Llandysul a Plogoneg.

 

                                      Cymraeg                      Brezhoneg                     English                       Français