Dechreuad

Yr hyn agyflawnwyd

Aelodau

Y Gefeillio 

 

Gefeillio  

Y trefi sydd
wedi gefeillio

Y Gymraeg- Llydaweg

Diwylliant

Cysylltiadau

Lluniau

 

 

Mae Cymdeithas Gefeillio Llandysul a’r Fro-Plogoneg wedi bod yn brysur iawn ers blynyddoedd.  Arwyddwyd y siarter yn 1988 a 1989.   Trefnwyd llawer o weithgareddau diolch i ddycnwch ac ysbrydoliaeth aelodau’r ddau bwyllgor.

Dyma gyfle i chi ddysgu am ddechrau’r gefeillio, yr hyn mae wedi ei gyflawni ac aelodau’r ddau bwyllgor.

 

  Beth sy’n newydd yn Llandysul a'r Fro hag ym Mhlogoneg ?  

Newyddion Diweddaraf

Sylwadau a lluniau

Gwibdaith tîm pêl-droed Llangrannog i Blogoneg: 26ain-29ain o Fai 2005

Gwibdaith plant o Landysul i Blogoneg: 18fed-23ain o Fehefin 2005

 

 

                                      Cymraeg                      Brezhoneg                     English                       Français